april 3, 2017

Allmänna Villkor

§1 Allmänt om tjänsten

1Mikrolån.se är en oberoende portal och jämförelsetjänst för finansiella/ekonomiska produkter och tjänster, exempelvis lån, sms lån eller andra krediter

Samtliga frågor, klagomål eller tvister avseende en given produkt/tjänst skall tas direkt med företaget som tillhandahåller produkten eller tjänsten och 1Mikrolån.se kan således inte hjälpa i ärenden avseenden en specifik produkt/tjänst.

 

§2 Personuppgifter

Samtliga personuppgifter som samlas in (och som i framtiden kan tänkas att samlas in) görs i enlighet med Datainspektionens regler och föreskrifter samt Personuppgiftslagen.

 

och lämnas aldrig ut till tredje part.

1Mikrolån.se utför inga kreditupplysningar eller samlar in ditt personnummer. I största möjliga mån försöker vi att samla in så lite personuppgifter som det är möjligt.

 

I enlighet med personuppgiftslagen har du rätt att årligen kräva en specifikation över den information som 1Mikrolån.se har sparat. Om du önskar att ta del av denna information så skall du skriftligen begära detta genom att kontakta oss genom formuläret under kontakt

§3 Ansvar

1Mikrolån.se tar ej ansvar för skador eller konflikter beträffade lån, avtal eller överenskommelser mellan långivare, bank eller kreditbolag och dig som låntagare och slutkonsument.

 

1Mikrolån.se kan vidare ej krävas på ersättning eller repressalier för skador eller anses som medskyldig i eventuella tvister som uppstår mellan dig som privatperson/konsument och långivare, banker eller kreditbolag.

 

1Mikrolån.se är enbart en jämförelsetjänst och ingår således inga aktiva avtal eller lån med dig som konsument. Samtliga avtal som tecknas mellan dig som privatperson/konsument och långivare, banker eller kreditbolag görs direkt er emellan.

1Mikrolån.se är enbart ansvarig för det innehåll som publiceras på hemsidan.

Avseende samtliga produkter/tjänster så rekommenderar vi dig att alltid läsa på de allmänna villkor för den långivare, bank eller det kreditbolag som du tänkt att vända dig till.

§4 Ändring av allmänna villkor

1Mikrolån.se kan komma att ändra de angivna allmänna villkoren på denna sida, vi rekommenderar dig därför att med jämna mellanrum att gå in på denna sida och hålla dig uppdaterad om vilka allmänna villkor som gäller.